Tôi đang viết về ông Sáu Dân

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ở tuổi 70, nhà văn Hoàng Lại Giang vừa in Tuyển tập dày 1.736 trang (NXB Văn hóa Thông tin, quý II/2008). Cứ tưởng ông đã chọn cuộc sống an vui tuổi già, tôi đến nhà ông định mời ông đi uống ly bia để chúc mừng tác phẩm mới in, không ngờ ông đang ngồi cặm cụi sửa chữa một chồng bản thảo đã in vi tính

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/230215.asp