Tóc - chỉ điểm tin cậy

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Bạn hãy đưa một sợi tóc của mình cho hai nhà khoa học Mỹ là James Ehlinger và Thure Cerling, Trường ĐH Utah (Hoa Kỳ). Họ không phải là thầy bói, nhưng họ sẽ “phán” nhà bạn ở đâu.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/249091.asp