Tổ chức đoàn kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai với các nhà cung cấp của các tỉnh, thành phía Nam

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai (Sở Công thương), dự kiến từ ngày 5 đến 9-8, Sở Công thương sẽ tổ chức đoàn công tác tham dự hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai với các nhà cung cấp của các tỉnh, thành khu vực miền Nam tại TP.HCM và tổ chức gian hàng chung của tỉnh tại chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp vùng đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Thành phần đoàn tham gia gồm lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động kết nối đưa các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh vào những kênh phân phối của các tỉnh, thành khu vực miền Nam. Đồng thời là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường…

Hải Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/to-chuc-doan-ket-noi-giao-thuong-giua-doanh-nghiep-dong-nai-voi-cac-nha-cung-cap-cua-cac-tinh-thanh-phia-nam-3128250/