Tỉnh ủy Sóc Trăng đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 9

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết T.Ư 9 (khóa X) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143423&sub=130&top=37