Tính mạng của HLV Chelsea lại bị đe dọa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, tính mạng của Avram Grant lại bị đe dọa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=46829