Bài 3: Sốt sắng làm hỏng di tích

Bài 3: Sốt sắng làm hỏng di tích

Tình trạng di tích bị 'biến dạng', 'trẻ hóa' sau trùng tu, tôn tạo đang ngày càng trở lên phổ biến tại...