Ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

Ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

Thời gian qua, nhiều bạn đọc phản ánh về việc liên tục bị làm phiền do phải nhận các cuộc gọi điện thoại...

Dẹp 'chợ' mua bán thông tin cá nhân

CỤC CẢNH SÁT CÔNG NGHỆ CAO GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CỤC CẢNH SÁT CÔNG NGHỆ CAO GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Phạt 80 triệu, có ngăn được mua bán thông tin cá nhân?

Phạt 80 triệu, có ngăn được mua bán thông tin cá nhân?

An toàn dữ liệu cá nhân

An toàn dữ liệu cá nhân

BỘ CÔNG AN ĐỀ XUẤT XỬ PHẠT KHI TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÁI PHÉP

BỘ CÔNG AN ĐỀ XUẤT XỬ PHẠT KHI TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÁI PHÉP

Phạt tiền đến 100 triệu đồng nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân?

Phạt tiền đến 100 triệu đồng nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân?

Xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt đến 100 triệu đồng

Xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt đến 100 triệu đồng

Xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt đến 100 triệu đồng

Xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân bị phạt đến 100 triệu đồng

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là tối quan trọng

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là tối quan trọng

Quy định rõ dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Quy định rõ dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Triển khai lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Triển khai lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đề xuất xử phạt 80 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép

Đề xuất xử phạt 80 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép

Tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép: Phạt nhẹ sao đủ sức răn đe!

Tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép: Phạt nhẹ sao đủ sức răn đe!

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết

Quyền con người từ một đề xuất của Bộ Công an

Quyền con người từ một đề xuất của Bộ Công an

Tiết lộ tên tuổi, số điện thoại của người khác có thể bị phạt đến 80 triệu đồng?

Tiết lộ tên tuổi, số điện thoại của người khác có thể bị phạt đến 80 triệu đồng?

Đề xuất phạt đến 80 triệu nếu làm lộ dữ liệu cá nhân

Đề xuất phạt đến 80 triệu nếu làm lộ dữ liệu cá nhân

Mua - bán dữ liệu cá nhân trái phép: Cần thiết và cấp bách phải xử phạt

Mua - bán dữ liệu cá nhân trái phép: Cần thiết và cấp bách phải xử phạt

Không được tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người khác

Không được tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người khác

Đề xuất phạt tới 80 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép

Đề xuất phạt tới 80 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép

Dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Có chặn được thu thập, bán dữ liệu cá nhân tràn lan?

Phạt tới 100 triệu đồng nếu tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép

Phạt tới 100 triệu đồng nếu tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép

Ủng hộ phạt nặng chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép

Ủng hộ phạt nặng chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép

Vi phạm dữ liệu cá nhân có thể bị phạt tới 5% tổng doanh thu

Vi phạm dữ liệu cá nhân có thể bị phạt tới 5% tổng doanh thu

Đề xuất phạt 80 triệu nếu tự ý tiết lộ họ tên, số điện thoại

Đề xuất phạt 80 triệu nếu tự ý tiết lộ họ tên, số điện thoại

Tiết lộ tên, số điện thoại cá nhân trái phép sẽ bị phạt tới 80 triệu đồng

Tiết lộ tên, số điện thoại cá nhân trái phép sẽ bị phạt tới 80 triệu đồng

Đề xuất phạt 100 triệu đồng nếu vi phạm về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Đề xuất phạt 100 triệu đồng nếu vi phạm về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm