Cứu nạn ngư dân bị đau nặng trên biển

Cứu nạn ngư dân bị đau nặng trên biển

Vượt sóng cứu thuyền trưởng gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Vượt sóng cứu thuyền trưởng gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu thuyền trưởng gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu thuyền trưởng gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu ngư dân gặp nạn

Cứu ngư dân gặp nạn

Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn thành công thuyền viên bị tai nạn lao động

Cứu nạn thành công thuyền viên bị tai nạn lao động

Cứu ngư dân bị chấn thương sọ não trên vùng biển Hoàng Sa

Tàu SAR xuyên đêm ra khơi cứu thuyền viên bị chấn thương sọ não

Cứu nạn thuyền viên bị chấn thương sọ não trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn kịp thời thuyền viên bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên biển

Kịp thời cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Cứu thuyền viên tàu Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu ngư dân bị chấn thương sọ não trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu nạn kịp thời ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Cứu hộ kịp thời ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển