Trên đường dự đám tang về, gã đàn ông hiếp dâm cô gái câm điếc

Trên đường dự đám tang về, gã đàn ông hiếp dâm cô gái câm điếc

Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Nằm nhờ võng rồi dẫn dụ cô gái vào bụi rậm giở trò đồi bại

Nằm nhờ võng rồi dẫn dụ cô gái vào bụi rậm giở trò đồi bại

Gã đàn ông đồi bại dẫn người phụ nữ khuyết tật ra bụi cây hiếp dâm

Gã đàn ông đồi bại dẫn người phụ nữ khuyết tật ra bụi cây hiếp dâm

Kéo người khuyết tật vào bụi cây rồi giở trò đồi bại

Kéo người khuyết tật vào bụi cây rồi giở trò đồi bại

Bắt tạm giam gã đàn ông đồi bại cưỡng hiếp người khuyết tật ở Vĩnh Long

Bắt tạm giam gã đàn ông đồi bại cưỡng hiếp người khuyết tật ở Vĩnh Long

Tạm giam kẻ hiếp dâm người tàn tật

Tạm giam kẻ hiếp dâm người tàn tật

Bắt tạm giam gã đàn ông giở trò đồi bại với cô gái khuyết tật

Bắt tạm giam gã đàn ông giở trò đồi bại với cô gái khuyết tật

Bắt tạm giam gã đàn ông đồi bại cưỡng hiếp người khuyết tật sau hơn 1 năm lẩn trốn

Bắt tạm giam gã đàn ông đồi bại cưỡng hiếp người khuyết tật sau hơn 1 năm lẩn trốn

Tạm giam đối tượng hiếp dâm người tàn tật

Tạm giam đối tượng hiếp dâm người tàn tật

Gã đàn ông hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật sau khi nhậu ở đám tang

Gã đàn ông hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật sau khi nhậu ở đám tang

Bắt giam gã đàn ông hiếp dâm cô gái khuyết tật ở Vĩnh Long

Bắt giam gã đàn ông hiếp dâm cô gái khuyết tật ở Vĩnh Long

Bắt giam đối tượng hiếp dâm người phụ nữ câm điếc trong bụi rậm

Bắt giam đối tượng hiếp dâm người phụ nữ câm điếc trong bụi rậm

Bắt kẻ hiếp dâm cô gái khuyết tật

Bắt kẻ hiếp dâm cô gái khuyết tật

Ngư phủ đi đám tang rồi hiếp dâm cô gái trẻ khuyết tật

Ngư phủ đi đám tang rồi hiếp dâm cô gái trẻ khuyết tật

Khởi tố, bắt giam bị can hiếp dâm một người phụ nữ câm điếc

Khởi tố, bắt giam bị can hiếp dâm một người phụ nữ câm điếc