Bộ trưởng Lê Thành Long: Quá trình xây dựng Luật vẫn còn chậm, có văn bản phải rút ra khỏi chương trình

Bộ trưởng Lê Thành Long: Quá trình xây dựng Luật vẫn còn chậm, có văn bản phải rút ra khỏi chương trình

Một Đại biểu Quốc hội đề xuất cán bộ đi xe máy, xe đạp, xe bus đi làm

Một Đại biểu Quốc hội đề xuất cán bộ đi xe máy, xe đạp, xe bus đi làm

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng GTVT nêu 3 nguyên tắc xây dựng cao tốc Bắc-Nam

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng GTVT nêu 3 nguyên tắc xây dựng cao tốc Bắc-Nam

'Kiên quyết không đầu tư các dự án nâng cấp đường độc đạo theo BOT'

'Kiên quyết không đầu tư các dự án nâng cấp đường độc đạo theo BOT'

Thường vụ Quốc hội giám sát 'lời hứa' của 15 bộ trưởng, tư lệnh ngành

Thường vụ Quốc hội giám sát 'lời hứa' của 15 bộ trưởng, tư lệnh ngành

Chính phủ kiên quyết không đầu tư BOT trên đường độc đạo

Chính phủ kiên quyết không đầu tư BOT trên đường độc đạo

Hôm nay, UBTVQH tiến hành chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành

Hôm nay, UBTVQH tiến hành chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy ban thường vụ Quốc hội chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy ban thường vụ Quốc hội chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy ban Thường vụ chất vấn các thành viên Chính phủ những vấn đề gì?

Ủy ban Thường vụ chất vấn các thành viên Chính phủ những vấn đề gì?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn 15 trưởng ngành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn 15 trưởng ngành

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương không xếp hạng thư viện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương không xếp hạng thư viện

Nhất trí chủ trương không xếp hạng thư viện

Nhất trí chủ trương không xếp hạng thư viện

Cân nhắc việc tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm

Cân nhắc việc tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm

UBTVQH: NHIỀU QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM PHÂN TÁN NGUỒN LỰC NHÀ NƯỚC

UBTVQH: NHIỀU QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH LÀM PHÂN TÁN NGUỒN LỰC NHÀ NƯỚC

UBTVQH đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện

UBTVQH đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện

ĐA SỐ UBTVQH NHẤT TRÍ TĂNG THẨM QUYỀN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐA SỐ UBTVQH NHẤT TRÍ TĂNG THẨM QUYỀN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì những người đương chức'

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì những người đương chức'

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Cần bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Cần bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bỏ ngay quỹ bảo trì đường bộ, quỹ phòng chống thiên tai

Đề nghị bỏ ngay quỹ bảo trì đường bộ, quỹ phòng chống thiên tai

Thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Loại bỏ những quỹ không cần thiết, kiên quyết không thành lập các quỹ mới

Loại bỏ những quỹ không cần thiết, kiên quyết không thành lập các quỹ mới

Chủ tịch Quốc hội: 'Cứ ra một luật là có thêm một quỹ'

Chủ tịch Quốc hội: 'Cứ ra một luật là có thêm một quỹ'

Để giá xăng dầu biến động hàng ngày mới bỏ quỹ bình ổn

Để giá xăng dầu biến động hàng ngày mới bỏ quỹ bình ổn

Rà soát, sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Rà soát, sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị bãi bỏ 6 quỹ tài chính

Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị bãi bỏ 6 quỹ tài chính

'Ngân sách như sông cạn nhưng các quỹ như ao, hồ vẫn giữ nước'

'Ngân sách như sông cạn nhưng các quỹ như ao, hồ vẫn giữ nước'

Nhiều quỹ tài chính ngoài ngân sách dư nguồn, đem gửi tiết kiệm lấy lãi

Nhiều quỹ tài chính ngoài ngân sách dư nguồn, đem gửi tiết kiệm lấy lãi

Đề nghị bãi bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đề nghị bãi bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch vì nhiều nơi kêu vướng

Gỡ vướng do hiểu, vận dụng khác nhau về Luật Quy hoạch

Gỡ vướng do hiểu, vận dụng khác nhau về Luật Quy hoạch

Chưa cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chưa cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chào bán chứng khoán riêng lẻ

Giải quyết chồng chéo chức năng Kiểm toán và Thanh tra

Giải quyết chồng chéo chức năng Kiểm toán và Thanh tra

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Chủ tịch Quốc hội: Không phải ai cũng chỉ đạo kiểm toán

Chủ tịch Quốc hội: Không phải ai cũng chỉ đạo kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước muốn được truy cập dữ liệu điện tử của doanh nghiệp

Kiểm toán Nhà nước muốn được truy cập dữ liệu điện tử của doanh nghiệp

Xử lý chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán

Bão, mưa lũ gây thiệt hại lớn về người tại Trung Quốc

Bão, mưa lũ gây thiệt hại lớn về người tại Trung Quốc

Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước: Chưa khắc phục tình trạng chồng chéo

Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước: Chưa khắc phục tình trạng chồng chéo

Thủ tướng phân công hoàn chỉnh một số dự án Luật

Thủ tướng phân công hoàn chỉnh một số dự án Luật

Ủy ban Chứng khoán được tăng quyền vẫn thuộc Bộ Tài chính

Ủy ban Chứng khoán được tăng quyền vẫn thuộc Bộ Tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Theo mô hình nào cũng phải đảm đảm tính độc lập

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Theo mô hình nào cũng phải đảm đảm tính độc lập

01 Sở giao dịch chứng khoán duy nhất

01 Sở giao dịch chứng khoán duy nhất

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC BỔ SUNG 225.000 USD CHO HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC BỔ SUNG 225.000 USD CHO HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH

Chưa thống nhất nhiều nội dung trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Chưa thống nhất nhiều nội dung trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn thuộc Bộ Tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn thuộc Bộ Tài chính

Ủy ban Chứng khoán vẫn thuộc Bộ Tài chính, được tăng thẩm quyền

Ủy ban Chứng khoán vẫn thuộc Bộ Tài chính, được tăng thẩm quyền

Kiểm toán không phát hiện ra tham nhũng có bị xử lý trách nhiệm?

Kiểm toán không phát hiện ra tham nhũng có bị xử lý trách nhiệm?

Bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ vào dự toán NSNN năm 2019 cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ vào dự toán NSNN năm 2019 cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Xác định rõ địa vị pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xác định rõ địa vị pháp lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Phân công hoàn chỉnh một số dự án Luật

Phân công hoàn chỉnh một số dự án Luật

Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

CHIỀU NAY, ỦY BAN THƯỜNG VỤ HỌP VỀ DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI

CHIỀU NAY, ỦY BAN THƯỜNG VỤ HỌP VỀ DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN SỬA ĐỔI

Trình Quốc hội việc bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình

Trình Quốc hội việc bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình

Bổ sung dự toán ngân sách vốn ngoài nước cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bổ sung dự toán ngân sách vốn ngoài nước cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Cần quy định thẩm quyền xử phạt hành chính đối với Kiểm toán Nhà nước

Cần quy định thẩm quyền xử phạt hành chính đối với Kiểm toán Nhà nước

Chánh án TANDTC sẽ tham gia phiên trả lời chất vấn của UBTVQH

Chánh án TANDTC sẽ tham gia phiên trả lời chất vấn của UBTVQH

UB Thường vụ Quốc hội chuẩn bị chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

UB Thường vụ Quốc hội chuẩn bị chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15 bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội

15 bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và 15 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và 15 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 UBTVQH: Chủ tịch Quốc hội đề nghị không sử dụng chai nhựa

Khai mạc Phiên họp thứ 36 UBTVQH: Chủ tịch Quốc hội đề nghị không sử dụng chai nhựa

Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn thành viên Chính phủ

Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn thành viên Chính phủ

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

UBTVQH chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

UBTVQH chất vấn 15 Bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành

Sẽ tổ chức chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sẽ tổ chức chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chất vấn 15 bộ trưởng về việc 'thực hiện lời hứa' từ đầu nhiệm kỳ

Chất vấn 15 bộ trưởng về việc 'thực hiện lời hứa' từ đầu nhiệm kỳ

Ngày mai khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày mai khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến chương trình phiên họp thứ 36 của UBTV Quốc hội

Dự kiến chương trình phiên họp thứ 36 của UBTV Quốc hội