Tin giáo dục

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ đã trao bằng tốt nghiệp chương trình du học tại chỗ Việt Mỹ - Cambridge cho 32 SV của trường.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/3/14/230040.tno