Tin chứng khoán

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) VN-INDEX BIẾN THIÊN LIÊN TỤC Sáng 12-3, bảng điện tử khai mào bằng một màu đỏ rực, hầu hết các mã chứng khoán đều rớt giá. Lệnh mua vào tới tấp đặt ra lại đẩy giá chứng khoán tăng mạnh.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7851627993/mlnews.2008-03-12.4674331410