Tìm lại tiếng trống đồng Đông Sơn

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    "Chúng tôi có thể đúc được những phiên bản trống đồng hoàn toàn theo phương pháp thủ công, mà khi gõ, trống sẽ có âm thanh vang vọng và trầm hùng như tiếng trống đồng xưa" - lời nói giản dị của một nghệ nhân đúc trống đồng Đông Sơn trẻ thực sự khiến tôi ngỡ ngàng. Bởi hành trình đi tìm âm thanh cho trống đồng đã dài cả trăm năm có lẻ, tốn không ít giấy mực của giới khoa học trong và ngoài nước...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/12/68125.cand