Tìm kiếm phiên bản cũ hơn của phần mềm

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Có những phiên bản chỉ mới có bản beta, demo nhưng lại được cho là phiên bản mới dựa trên những phiên bản ổn định trước đó. Khi bạn Update một phiên bản mới, đôi khi bạn gặp...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/174/20090603123552656/tim-kiem-phien-ban-cu-hon-cua-phan-mem.html