Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Câu hỏi tháng 4:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, bạn hãy kể lại một tấm gương trong học tập, lao động sản xuất ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình? (Ưu tiên những tấm gương là bộ đội, thương binh, cựu chiến binh, công nhân, nông dân làm ăn kinh tế giỏi. Bài viết không quá 1.000 từ).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2008/5/2/236996.tno