Tìm diễn viên đóng vai Huyền Diệu thời niên thiếu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sau khi phần 1, gồm 84 tập phim, đã được đóng máy vào ngày 14-4-2008, Công ty BHD và Hãng phim Việt đã chính thức bấm máy phần 2 bộ phim Cô gái xấu xí từ ngày 22-5-2008.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/227476.asp