Tiểu thư, cậu ấm về quê ăn Tết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lớp học những buổi cuối năm, bạn bè rôm rả lo lắng chuyện tàu xe về Tết thì N, sinh viên ĐH Luật Hà Nội vẫn “đứng ngoài cuộc”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=123952