Tiểu đường và bệnh lao

    Gốc

    Bệnh tiểu đường khiến con người dễ bị bệnh lao hơn. Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học thuộc trường Y tế Harvard (Mỹ) đã phân tích dữ liệu của 1,7 triệu người trong 13 cuộc nghiên cứu được thực hiện ở nhiều nước, để tìm kiếm mối liên hệ giữa hai căn bệnh nói trên.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/7/18/251070.tno