Tiêu chảy ở trẻ em và vi-rút Rota

    1 đăng lạiGốc

    Đại hội thế giới về bệnh nhiễm trùng lần thứ 13 vừa diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong đó đã đề cập về bệnh tiêu chảy ở trẻ em do nhiễm vi-rút Rota.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/7/4/248538.tno