Tiết kiệm giấy tối đa với Fine Print 4.77

    Gốc

    Fine Print 4.77 là phần mềm giúp bạn in 4 hay 8 trang vào 1 trang mà đọc vẫn rõ ràng. Điều này rất tiết kiệm giấy cho những người có nhu cầu in nhiều tài liệu vừa làm tăng tuổi thọ của máy in....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13019