Tiếp tục chuyển từ chợ sang siêu thị

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Sức mua tăng - cơ hội cho các nhà đầu tư Hanoinet - Công ty tư vấn bất động sản CBRE cho biết: Trong 3 năm qua thị trường bán lẻ Việt Nam phát triển mạnh, với mức tăng trưởng thường xuyên đạt trên 20%, riêng năm 2007 sẽ đạt tới 25%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=28092