Tiền Giang tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

Ngày 31/8, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận trường học đạt chuẩn cho các đơn vị.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận trường học đạt chuẩn cho các đơn vị.

Theo Sở GD&ĐT Tiền Giang, năm học 2022 - 2023, ngành đã đạt được những kết quả nổi bật. Chất lượng dạy và học tiếp tục được khẳng định, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt tỷ lệ 99,68%, điểm trung bình đạt 6,72 xếp 13/63 tỉnh thành cả nước, thứ nhì khu vực ĐBSCL.

Điểm trung bình 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của học sinh Tiền Giang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT nằm trong top 10 cả nước (16,09 điểm). Kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh xếp 4/13 tỉnh khu vực ĐBSCL. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh Tiền Giang nhập học vào các cơ sở đào tạo là 50,24% (tỷ lệ chung cả nước là 48,09%), xếp đầu khu vực ĐBSCL.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, bậc học đã từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn từng bước được nâng lên, tăng trung bình 5% so với năm học trước. Cụ thể, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đối với cấp THPT 100%, THCS 78,48%, TH 81,9% và Mầm non 86,9%,

Hệ thống mạng lưới trường học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông đã được xây dựng và phát triển rộng khắp các địa bàn xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đến giữa năm 2023 toàn tỉnh có 346/510 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 67,84%.

Việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nhà trường, giáo viên quan tâm chú ý, đặc biệt đối với việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông. Mạng lưới trường, lớp tiểu học đã được sắp xếp ổn định nhằm đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018…

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng các HS đạt thành tích trong kỳ thi HS giỏi.

Ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, ngành GD&ĐT tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Toàn ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ đạo trong việc hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý về giáo dục.

Tăng cường công tác giáo dục thể chất y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT.

Thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và GDTX. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực GD&ĐT. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. Chủ động hội nhập quốc tế và đẩy mạnh truyền thông giáo dục.

Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Có được những thành tựu trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cho sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh.

Quốc Ngữ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tien-giang-tap-trung-thuc-hien-10-nhiem-vu-trong-tam-nam-hoc-2023-2024-post652599.html