Tiếc cho "Năm văn minh đô thị"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Tám tháng qua, mặc dù lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt, các ngành, các cấp cũng rất nỗ lực trong triển khai, thực hiện... nhưng xem ra “nếp sống văn minh đô thị” ở TP.HCM chưa mấy được cải thiện.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/9/6/260556.tno