Thường vụ Quân ủy Trung ương cho ý kiến về kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và một số mặt công tác năm 2023

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về một số nội dung công việc.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị lần này, Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; thực hiện tự phê bình, phê bình năm 2023 đối với các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương (trong Quân đội) và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; xem xét thông qua Báo cáo kết quả phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023, phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác (tài chính; đầu tư và xây dựng; quân lực; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xăng dầu) theo Quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương; xem xét, quyết định kỷ luật các tập thể, các nhân vi phạm.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, đánh giá trung thực, khách quan các kết quả, nguyên nhân và những hạn chế còn tồn tại.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại hội nghị để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo để trình Quân ủy Trung ương.

Trong đó tập trung làm rõ các kết quả của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023, như: Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức lực lượng trong Quân đội.

Đối với phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023, phương hướng năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý cần làm tốt phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, làm rõ các nguyên nhân, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp trong triển khai tổ chức phong trào.

Nguyên Hải

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thuong-vu-quan-uy-trung-uong-cho-y-kien-ve-kiem-diem-ket-qua-lanh-dao-chi-dao-va-mot-so-mat-cong-tac-nam-2023-post497423.html