Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Hội nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ...
Công tác Tư pháp năm 2020: Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Công tác Tư pháp năm 2020: Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ Di tích Lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ Di tích Lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt

Các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại các đơn vị, địa phương

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại An Giang

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại An Giang

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Quân khu 7 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Quân khu 7 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu toàn quân năm 2020

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu toàn quân năm 2020

Hoạt động của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu

Trung tướng Võ Minh Lương thăm và làm việc tại Quân khu 2

Trung tướng Võ Minh Lương thăm và làm việc tại Quân khu 2

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Cảnh sát Biển: Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền làm mục tiêu huấn luyện

Cảnh sát Biển: Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền làm mục tiêu huấn luyện

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Quân khu 7 khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống

Quân khu 7 khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống

Khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Chính ủy Quân khu 9 được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Chính ủy Quân khu 9 được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng

Hai tướng Quân đội nhận quyết định làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hai tướng Quân đội nhận quyết định làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nhân sự mới tại nhiều bộ ngành, địa phương

Nhân sự mới tại nhiều bộ ngành, địa phương

2 tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận quyết định bổ nhiệm

2 tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận quyết định bổ nhiệm

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng và lãnh đạo Quân khu 7

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng và lãnh đạo Quân khu 7

Bộ Quốc phòng công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ

Bộ Quốc phòng công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng có 2 Thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có 2 Thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 thứ trưởng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm 2 Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng có 2 Thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có 2 Thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có thêm hai Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng có thêm hai Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng có 2 Thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có 2 Thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có hai thứ trưởng mới

Bộ Quốc phòng có hai thứ trưởng mới