Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tổng duyệt diễu binh các lực lượng quân đội

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá so với các đợt hợp luyện trước đó, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Lê Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-tong-duyet-dieu-binh-cac-luc-luong-quan-doi-post1089736.vov