Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban chỉ đạo 354 Trung ương

Sáng 21/6, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo 354 tại tỉnh Lào Cai.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Ban xây dựng đảng thuộc Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách luôn được quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó có Chỉ thị số 49 - CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kết luận số 65 - KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 18 - CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới...

 Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh tham gia ý kiến.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh tham gia ý kiến.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai đã có nhiều chính sách, cách làm mới, cách làm hay trong chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo. Hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai, giá trị sản xuất trung bình đạt 95 triệu đồng/ha/năm; toàn tỉnh đến nay có 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo được đầu tư mạnh mẽ; công tác giáo dục, chăm lo sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được quan tâm.

 Ban Dân tộc tỉnh nêu một số vấn đề về phát triển, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Ban Dân tộc tỉnh nêu một số vấn đề về phát triển, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Qua đó tạo sự tin tưởng của đồng bào đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện âm mưu chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo cũng được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

 Đại diện Ban Dân vận Trung ương tham gia phát biểu.

Đại diện Ban Dân vận Trung ương tham gia phát biểu.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đã đề xuất với Trung ương một số nội dung có liên quan, như: ban hành quy định cụ thể chế độ ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; có quy định thống nhất đối tượng được thụ hưởng chính sách trong các chương trình mục tiêu quốc gia.

 Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh biểu dương một số cách làm hay của Lào Cai trong thực hiện Đề án 354.

Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh biểu dương một số cách làm hay của Lào Cai trong thực hiện Đề án 354.

Tỉnh Lào Cai cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị có 70% số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số được hưởng một số chính sách ưu tiên; bổ sung các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào đối tượng thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 3.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-ban-chi-dao-354-trung-uong-post385649.html