Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Đồng Nai cần chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Sáng 9-12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đồng Nai về kết quả công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ tới nay và thực hiện nghị Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

Thực hiện: Xuân Lượng - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202312/thuong-truc-ban-bi-thu-truong-thi-mai-dong-nai-can-chu-trong-cong-tac-xay-dung-doi-ngu-can-bo-42d36c2/