Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang làm việc tại Lâm Đồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 22.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo một số ban của T.Ư Đảng đã làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080923012245.aspx