Thuế suất thuế nhập khẩu thép cơ khí chế tạo là 0%

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 15-5, Bộ Tài chính ra Thông tư số 93/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với thép hợp kim quy định tại Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13-4-2009 bổ sung Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147847&sub=131&top=38