Thực hiện tốt công tác dân vận trong công tác GPMB

    Gốc

    Hanoinet - BCH Đảng bộ huyện Từ Liêm khóa XXI vừa tổ chức kỳ họp 13 đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị TƯ 6 (khóa X) và các Chương trình hành động của Thành ủy.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=53036