Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đã tạm lắng. Về dịch cúm gia cầm, chỉ còn tỉnh Trà Vinh đang có dịch.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/154984