Thực hiện Chỉ thị 48: Nhiều kết quả tích cực

  5 liên quanGốc

  Thực hiện Chỉ thị 48 ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, 10 năm qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

  Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48 và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của UBND tỉnh, hàng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với thực tế và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đúng quy định. Một số địa phương trong tỉnh đã lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa phương, trong đó có việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị.

  Theo đánh giá của Tỉnh ủy, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm (Ban chỉ đạo 138) các cấp; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh và cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo 138 địa phương, cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 48 và các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống tội phạm.

  Người đứng đầu đảng ủy các cấp, các đơn vị, địa phương luôn quán triệt, lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống tội phạm của cấp trên; thực hiện nghiêm Quy định số 181 ngày 30-3-2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý, kỷ luật đảng viên trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Hầu hết cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác phòng, chống tội phạm từ trong gia đình, nơi cư trú; thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở. Theo số liệu của Tỉnh ủy, 10 năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có 7 cán bộ, đảng viên có vợ hoặc chồng, con bị xử lý hình sự.

  Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ

  Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, điển hình như: UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình, địa bàn dân cư”; phối hợp lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể tổ chức răn đe, quản lý, giáo dục hàng nghìn đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

  Công tác xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm được các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần tập hợp, huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; đẩy mạnh các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 281 mô hình tự quản về ANTT và phòng, chống tội phạm, trong số này đáng chú ý có đến 18 mô hình ở vùng dân tộc ít người; 46 mô hình ở vùng biển, đảo. Nhiều mô hình có tác dụng tốt như: Tổ tự tuần tra nhân dân ở thị xã Ninh Hòa, Đội tự quản về ANTT ở TP. Nha Trang, Camera giám sát an ninh ở TP. Nha Trang, Tổ nhân dân tự quản về ANTT ở TP. Cam Ranh… 10 năm qua, đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng ngàn lượt cá nhân tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các cấp, các ngành tặng huân chương, bằng khen, giấy khen.

  Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong 10 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Cụ thể, so với giai đoạn 2000 - 2010, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 25,77%; tỷ lệ điều tra, phá án hình sự đạt trung bình hàng năm 81,54% và án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trung bình hàng năm là 91%. Các loại tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường… được kiềm chế; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn tỉnh.

  Thành Long

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/thuc-hien-chi-thi-48-nhieu-ket-qua-tich-cuc-8188895/