Thúc đẩy vốn cho sản xuất kinh doanh

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% được Ngân hàng Nhà nước đặt ra, nhiều Ngân hàng Thương mại đã chủ động triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất ngay từ đầu năm, đặc biệt là cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Song song với việc giảm lãi cho các khoản vay cũ, các ngân hàng cũng dành nhiều ưu đãi cho các khoản vay mới. Với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng, có mức lãi cố định chỉ từ 6,6%/năm cho kỳ trung và dài hạn. Với ngắn hạn, lãi vay chỉ từ 5,3%/năm tùy từng nhóm khách hàng vay.

Không bắt buộc thế chấp nhà cửa, thay vào đó là chấp nhận cho doanh nghiệp bảo đm bằng tài sản hoặc thậm chí cho vay tín chấp là giải pháp được một số ngân hàng đẩy mạnh, nhằm thu hút các khách hàng vay vốn. Bởi hiện tại, nhu cầu vốn vẫn được đánh giá là tăng chậm, trong khi lượng tiền huy động vào hệ thống ngân hàng vẫn khá dồi dào.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuc-day-von-cho-san-xuat-kinh-doanh-221287.htm