Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai công tác sáng kiến

(ĐN) - Ngày 6-10, Sở KH-CN tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, khuyến khích tạo ra tài sản trí tuệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai công tác sáng kiến năm 2022.

Đại diện Sở KH-CN trình bày các nội dung tại hội nghị

Đại diện Sở KH-CN trình bày các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành (Sở KH-CN) Lê Xuân Trường trình bày các nội dung: quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá công nhận sáng kiến; hướng dẫn thực hiện một số nội dung của quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh ban hành theo quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31-12-2021 của UBND tỉnh Đồng Nai; mẫu báo cáo sáng kiến…

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến việc công nhận sáng kiến; trình tự thủ tục công nhận sáng kiến…

Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở KH-CN đã phối hợp với nhiều sở, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức hội nghị cùng nội dung này.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202210/thuc-day-doi-moi-sang-tao-va-trien-khai-cong-tac-sang-kien-3138441/