Thủ tướng Ý từ chức

    Gốc

    Thủ tướng Ý Romano Prodi đã từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ liên minh của ông tại Thượng viện. Phát ngôn viên của tổng thống Giorgio Napolitano nói ông Prodi sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho tới khi có người thay thế.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/157402