Thủ tướng Xômali thành lập nội các mới

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 4/1, Thủ tướng Xômali Nur Hassan Hussein đã bổ nhiệm 15 bộ trưởng sau khi nội các trước sụp đổ do các bộ trưởng từ chức vì bất đồng phe phái.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230598/Default.aspx