Thủ tướng Ô-xtrây-li-a bất ngờ thăm I-rắc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Kê-vin Rút , người từng cam kết sẽ rút hơn 500 binh sĩ nước này khỏi I-rắc vào năm tới, đã bất ngờ thăm Bát-đa ngày 21-12.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/154091