Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Báo VietnamPlus
  179 liên quanGốc

  Chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Tiếp tục chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-lao-phankham-viphavanh-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh/767322.vnp