Thủ tướng kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng xóa tư cách chức vụ với 2 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa là ông Phạm Đăng Quyền và bà Lệ Thị Thìn.

Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng kỷ luật xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 với ông Phạm Đăng Quyền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020 với bà Lê Thị Thìn.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Đức Quyền, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng kỷ luật khiển trách đối với ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tất cả các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/9.

Hai ngày trước, Thủ tướng xóa tư cách chức vụ cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng do có vi phạm trong công tác. Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn bị khiển trách do có vi phạm trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp hồi tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và ông Nguyễn Đức Quyền, ông Nguyễn Ngọc Hồi.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Mai Xuân Liêm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc chấp thuận chủ trương, trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, trong giao đất, cấp giấy chứng nhận và tính tiền sử dụng đất, trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho một số dự án, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thu-tuong-ky-luat-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-ubnd-tinh-thanh-hoa-2189297.html