Thủ tướng dùng cơm sinh viên

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhân Ngày Thanh niên Trung Quốc, 4-5, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tới thăm Trường Đại học Luật và Khoa học chính trị. Tại đây, ông đã thăm thư viện và dặn dò sinh viên về trách nhiệm với đất nước.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/5/151296