Thủ tướng bổ nhiệm lại một số cán bộ

    Gốc

    Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/144898