Thủ tục đi lao động ở Hàn Quốc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tôi thi đậu tiếng Hàn trong đợt kiểm tra tháng 5 vừa qua và đã làm hồ sơ dự tuyển sang Hàn Quốc làm việc. Nhưng đến nay vẫn chưa được thông báo trúng tuyển?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/247251.asp