Thứ Tư của bạn (21/5)

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hôm nay Cự Giải cần phải thật bình tỉnh và đừng nổi giận. Bạn vốn được xem là người cẩn trọng nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay bạn lại hơi bất cẩn, thiếu chính xác như vậy. Cũng may là điều này sẽ không kéo dài quá lâu, đến mai thì bạn sẽ trở lại với chính mình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=61859