Thủ thuật in ảnh mosaic hình ảnh từ nhiều hình ảnh trong Windows XP

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Mosaic là thuật ngữ dùng để chỉ việc tạo hình ảnh lớn từ nhiều hình ảnh nhỏ hơn theo một chuẩn kích thước quy định. Như bạn đã biết trong Windows XP, để xem hình ảnh thì tiện ích Windows Picture and Fax Viewer sẽ hiển thị cho bạn để bạn có thể xem hình ảnh dưới dạng từng hình, nhiều hình....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14906