Thu nhập cao nhờ trồng hoa giấy

Những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển kinh tế bằng nghề trồng hoa giấy. Nghề trồng hoa giấy cũng đã góp phần mang đến không gian đẹp cho các làng quê, khu phố.

Thực hiện: ÁI KIỀU – BÌNH NGUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/videos/202405/video-thu-nhap-cao-nho-trong-hoa-giay-d0b43a0/