Thu ngân sách của huyện Tân Phú đạt hơn 61% dự toán được giao

Thông tin từ UBND huyện Tân Phú, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt khoảng 63,7 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán được giao trong năm.

Trong những tháng đầu năm, huyện tập trung điều hành thu, chi ngân sách; quản lý thu thuế, chống thất thu và nợ đọng thuế. Trong đó, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện còn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan thuế thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc; rà soát tất cả các nguồn thu, khoản thu… của từng lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được giao.

Lam Phương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-dia-phuong/202406/thu-ngan-sach-cua-huyen-tan-phu-dat-hon-61-du-toan-duoc-giao-b754de8/