Thu hồi đất làm đường giao thông

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 3447/QĐ-UBND điều chỉnh điều 1 Quyết định 5978/QĐ-UBND (ngày 27.12.2006 của UBND TP.HCM). Theo đó...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/08/24/083513/9802