Thu hồi đất cấp cho nông dân nghèo

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 10-6, nội các Thái Lan đã đồng ý cho Bộ Ngân khố trong thời hạn ba tháng thu hồi một triệu rai (160.000 ha) đất đã phân bổ cho các cơ quan...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/bdsthegioi/2008/06/12/101051/8465