Thu chi sai quy định, hiệu trưởng bị xử lý thế nào?

  15 liên quanGốc

  Ngày 25/8, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản hướng dẫn các trường về quản lý thu chi năm học 2020-2021. Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không được thu các khoản ngoài quy định và quy trách nhiệm cho người đứng đầu trường học.

  Hiệu trưởng bị xử lý nghiêm nếu lạm thu năm học mới (ảnh minh họa: Khều)

  Riêng cơ sở giáo dục công lập chỉ được tiến hành thu các khoản thu khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên.

  Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

  Về quản lý thu, chi, Hà Nội yêu cầu các nhà trường, khi thu tiền của người học các phải thực hiện trả chứng từ thu kịp thời đầy đủ, đúng quy định. Tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

  Các trường có chế độ miễn, giảm các khoản thu khác phù hợp đối với học sinh diện chính sách hoặc có khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học. Thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong cùng một thời điểm.

  Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

  Hà Nội yêu cầu, các trường học tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

  Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

  Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

  Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

  Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

  Sở cũng đề nghị UBND quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Hiệu trưởng bị xử lý nghiêm, kịp thời nếu thực hiện thu chi không đúng quy định.

  Hà Linh

  Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/thu-chi-sai-quy-dinh-hieu-truong-bi-xu-ly-the-nao-1711404.tpo